Despre FILL

Food for Iași Living Lab

Ce este FILL

FILL, sau Food for Iași Living Lab, este un atelier în care identificăm cele mai importante probleme ale sistemului urban alimentar din Iași și, totodată, căutăm soluții pentru rezolvarea acestor probleme. 

Tehnic vorbind, FILL este conceput ca un hub colaborativ inovativ al cărui principal scop îl reprezintă conectarea actorilor și agenților din sistemul alimentar urban al orașului Iași în vederea identificării celor mai importante probleme ale sistemului și găsirea unor soluții inovative pentru rezolvarea acestor probleme și pentru dezvoltarea locală durabilă și sustenabilă.

Cum a apărut FILL

FILL este o componentă a unui proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Este vorba despre proiectul Cities 2030, implementat în cadrul unui consorțiu format din 41 de parteneri din 20 de țări.  FILL este dezvoltat de echipa din România, din cadrul proiectului Cities 2030, formată din Academia Română, Filiala Iași (ARFI) și Primăria Municipiului Iași (PMI). 

Echipa de implementare

Echipa de implementare pentru FILL este formată din:

  • Ioan Sebastian Brumă (coordonator FILL, din partea ARFI)
  • Lucian Tanasă (facilitator inovație, din partea ARFI)
  • Adriana Vieru (facilitator inovație, din partea PMI)
  • Codrin Dinu Vasiliu (coordonator de comunicare și diseminare, din partea ARFI)

Parteneri FILL

  • Academia Română, Filiala Iași
  • Primăria Municipiului Iași
  • Asociația Rural Development Research Platform
  • Asociația producătorilor locali Produs în Iași

Actori și beneficiari

Actorii implicați în activitățile FILL provin din mediul academic, mediul de afaceri, comunitatea consumatorilor și a societății civile și administrația publică. 

Beneficiarii FILL sunt mai ales consumatorii urbani și producătorii alimentari.